Placed Students


Sr.No Name Of Company Student name
1

TeleArena Pvt. Ltd. Pune

Nikhil Kumbhar
Ravikant Bandagar
Dipali Pawar
Vaibhav Pawar
Prajakta Yadav
2

PollyAnna Technologies Pvt. Ltd. Pune

Aparna Chavan
Prapti Godase
Tejaswini Gavade
Sudeep Kedar
3

Script Systech Pvt. Ltd. Pune

Priyanka Mahimkar
Pravina Khandagale
Sandesh Mane
4

Van Logix Pvt. Ltd. Pune

Revati Kedar
Kavita Shingare
5

Epic Research Pvt. Ltd. Indore

Dhanashri Sagar
Pallavi Suryawanshi
6

OS3 Infotech Pvt. Ltd. Mumbai

Kambale Ujjwala Vitthal
7

Cubez technocrats pvt.ltd.pune

Chavan Aparna S.
Mane Sahyadri R.
Jambale Sanjivani A.
8

Aegis India Pvt. Ltd. Ahamadabad

Rohini Gadekar
Swapanali Gaikwad
Kajal Bile

OS3 INFOTECH PVT. LTD. MUMBAI TE PLACED STUDENT


Sr.No Name Of Student
1 Chavan Rani Ramchandra
2 Koli Vidya Vishnu
3 Adat Madhuri Hari
4 Marathe Vishranti Mohan
5 Chavan Pranita P.
6 Sargar Jyoti N.
7 Patil Komal Sharad
8 Jadhav Shital R.
9 Mulla Taslima S.
10 Shinde Rohini R.
11 Mulani Mosmin A.
12 Aiwale Seema T.
13 Gaikwad Manjusha V.
14 Dighe Priyanka B.
15 Kulkarni Shardul S.
16 Kumbhar Rahul M.
17 Vedpathak Kalpesh R.
18 Deshmukh Pratik D.