" Excellent Results "Electronics & Telicommunication


University Rank Name Of Student % Year
3 Divase Priti Bharat 83.03 Academic Year 2015-16 Sem-II
3 Yelpale Komal Balasaheb 90.24

Class: BE Electrical


University Rank Name Of Student % Year
1 Narute Swati Alias Jayshri 83.6 Academic Year 2016-17 Sem-I
2 Patil Priyanka Shrimant 82.8
3 Mekhale Prajakta Kundalik 81.33
5 Patil Savita Haribhau 80.93
2 Dongare Pooja Pramod 81 Academic Year 2015-16
3 Waghmare Rudrani Balaso 80.87
4 Dongare Sachin Navnath 80.04

Class :TE Electrical


University Rank Name Of Student % Year
1 Raut Mrunmayinnandkumar 82.63 Academic Year 2016-17 Sem-I
2 Narute Swati Alias Jaysri 80.5
3 Bhosale Madhuri Maruti 80.44
1 Kulkarni Aishwarya Anil 84.5 Academic Year 2015-16
2 Chaugule Dnyaneshwar Anil 83
3 Munje Madhuri Shivaji 82.25

Class : SE Electrical


University Rank Name Of Student % Year
1 Raut Mrunmayinnandkumar 88 Academic Year 2016-17
1 Kulkarni Aishwarya Anil 84.5 Academic Year 2015-16
2 Patil Rohit Sanjaykumar 83.53
3 Chaugule Dnyaneshwar Anil 83.2

Class :SE Electrical


Sr.No Name Of Student CGPA Grade Point (Out of 10)
1 FADATARE DHIRAJ SUDHAKAR 9.92
2 KUMBHAR PALLAVI RAJABHAU 9.83
3 UNGUSKAR SHUBHANGI DILIP 9.82
4 LINGE JAYSHRI SUBHASH 9.72
5 IPPARKAR VISHAL JIVAJI 9.68
6 SHINGARE SHUBHANGI ANKUSH 9.62
7 KANSE AKSHAY BALU 9.59
8 TANDE JYOTI NANASAHEB 9.56
9 SAVANT PRAJAKTA PRAKASH 9.52
10 GANAGE DIGAMBAR JAYJAYRAM 9.47
11 KSHIRSAGAR HRISHIKESH NANDKUMAR 9.68
12 PATIL VIKAS GOVIND 9.3
13 JADHAV MAHADEV BALKRISHNA 9.27
14 SHINGADE ASHWINI SUKHDEV 9.24
15 MANE PRIYANKA RAMCHANDRA 9.17
16 PATIL NIKHITA BALASAHEB 9.13
17 SURWASE PRAJKTA RANGNATH 9.12
18 BABAR SWAPNIL RAOSAHEB 9.08
19 BABAR PRASHANT BHARAT 9.04
20 MULANI TABBASUM ZAKIR 9.04